Nasza oferta

Katalogowo istnieje od 1 sierpnia 2012 r.
Obecnie jesteśmy jedną z najstarszych działających stron tego typu. Nie wymagamy obserwowania naszej aktywności na Blogspocie, co wyróżnia nas spośród innych katalogów. Zachęcamy jednak do śledzenia Katalogowo i/lub odwiedzania nas na Facebooku. 

W tej zakładce zebrane zostały wszystkie opcje dostępne autorom opowiadań.


Zgłoszenie do spisu

→ konieczne do uzyskania podstawowej formy reklamy oraz wszystkich poniższych opcji;
→ podstawowa forma reklamy w kategorii wybranej podczas zgłoszenia opowiadania przez autora;
→ zgłoszenie się do reklamy na Katalogowo daje możliwość reklamowania nowych rozdziałów, brania udziału w wydarzeniach i konkursach przez nas organizowanych, reklamowania blog w Polecanych;
→ aktualizacja publikowana jest raz w miesiącu (10. dnia każdego miesiąca).

Zgłoszenie nowego rozdziału

→ standardowa reklama dostępna dla wszystkich autorów, których blog reklamowany jest przez Katalogowo po przyjęciu zgłoszenia złożonego w zakładce Zgłoś się!;
→ pierwszeństwo w reklamie maja blogi zamieszczone w zakładce Polecane;
→ aktualizacja publikowana jest raz na tydzień.

Rozdział miesiąca

→ dostępne dla autorów, których blog reklamowany jest przez Katalogowo po przyjęciu zgłoszenia złożonego w zakładce Zgłoś się!;
→ aby wziąć udział w konkursie na Rozdział miesiąca należy odpowiedzieć twierdząco na pytanie zadane w formularzu zgłoszeniowym podczas zgłaszania rozdziału do standardowej reklamy (Bierzesz udział w konkursie na rozdział miesiąca?);
→ zgłoszenia zbierane są z całego miesiąca i wystawiane w ankiecie na początku miesiąca po nim następującego; ankieta trwa 3 tygodnie i po tym czasie następuje ogłoszenie wyników – rozdział z największa liczbą głosów zostaje opublikowany ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęło się głosowanie (np. rozdziały zgłoszone do konkursu w maju biorą udział w ankiecie, która zaczyna się pierwszego dnia czerwca, kończy zaś trzy tygodnie później, a rozdział opublikowany zostaje w ostatnim dniu czerwca);
→ każdego miesiąca przypominamy o dotychczas wyróżnionych publikacjach.

Polecane

→ dostępne dla autorów, których blog reklamowany jest przez Katalogowo po przyjęciu zgłoszenia złożonego w zakładce Zgłoś się!;
→ reklama w zakładce Polecane, w gadżecie z ruchomymi buttonami w prawej kolumnie strony głównej, pierwszeństwo w reklamowaniu nowych rozdziałów, pierwszeństwo w reklamie w kategorii, w której znajduje się blog wraz ze znacznikiem Katalogowo poleca dołączonym do buttonu reklamującego opowiadanie;
→ możliwe po wygraniu konkursu, losowania, wydarzenia organizowanego przez Katalogowo;
→ każdego miesiąca (najczęściej 15. dnia) publikujemy listę aktualnie polecanych blogów.

Gry poszukiwawcze

→ dostępne dla autorów, których blog reklamowany jest przez Katalogowo po przyjęciu zgłoszenia złożonego w zakładce Zgłoś się!;
→ polega na odnalezieniu ukrytych elementów wśród wskazanych podstron, ostatnio również na odpowiedzi na pytania załączone do punktowanej grafiki;
→ nagrodą najczęściej jest terminowa reklama w Polecanych.
Dotychczasowe gry poszukiwawcze to:
mikołajkowa gra poszukiwawcza
pączkowa gra poszukiwawcza
wielkanocna gra poszukiwawcza (2017)
halloweenowa gra poszukiwawcza
wielkanocna gra poszukiwawcza (2018) 


Losowania

→ dostępne dla autorów, których blog reklamowany jest przez Katalogowo po przyjęciu zgłoszenia złożonego w zakładce Zgłoś się!;
→ losowanie może dotyczyć wszystkich reklam zamieszczonych w spisie, ale również wybieranych na podstawie założonego przez nas kryterium;
→ nagrodą najczęściej jest terminowa reklama w Polecanych.

Konkursy

→ dostępne dla autorów, których blog reklamowany jest przez Katalogowo po przyjęciu zgłoszenia złożonego w zakładce Zgłoś się!;
→ nagrodą najczęściej jest terminowa reklama w Polecanych, publikacja zwycięskiej pracy na stronie głównej, ewentualne dodatki.

Współpraca


 
→ dostępne dla administratorów stron wszelkiej maści pragnących dotrzeć do większej liczby odbiorców;
→ obejmuje wymianę linkami lub buttonami;
→ umożliwia reklamowanie wydarzeń bieżących na stronach współpracujących – konkursów, eventów, ankiet;
→ umożliwia zamieszczenie reklamy stałej pojawiającej się podczas comiesięcznej aktualizacji współpracy (ostatni weekend każdego miesiąca) zawierającej tekst reklamowy i/lub button.

Administracja Katalogowo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata dla WioskaSzablonów | Technologia blogger.